Τεράστια Κλήρωση στην Creta Beauty Expo

Ένας πραγματικά τεράστιος διαγωνισμός σας περιμένει στην Creta Beauty Expo . Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να τραβήξετε μια φωτογραφία με εσάς μέσα κατά τη διάρκεια της Έκθεσης στην ειδική κατασκευή μας “Paradise Beauty” που θα βρείτε στην είσοδο της Έκθεσης και να την αναρτήσετε στα Social Media με tag την Creta Beauty […]